Przetłumacz/Translate

Szukaj

03 marca 2024

Nazwy miejscowe w Gminie Rogoźno, o których mogliście nie mieć pojęcia – część 2

Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony Waszymi reakcjami na część pierwszą, którą otworzyłem cykl artykułów o nazwach miejscowych w naszej gminie. Dowodzi to tego, jak bardzo jest potrzebne pisać o tych nazwach, aby pamięć o nich nie zaginęła.

okolice ulicy Polnej przed II wojną światową były znane jako Rogoźno Wybudowanie
źródło. https://www.facebook.com/rogozno.stara.widokowka

W związku z tym dzisiaj druga lista nazw miejscowych w naszej gminie

nazwy zaczerpnięte od chłopów holenderskich, osadzanych m.in. w Wielkopolsce od XVI wieku:

Jarackie Olędry (Jastrzębskie Olędry) – dawna nazwa Jaracza

Kolędzin Olędry – dawna nazwa Kolędzina, nieistniejącej dziś wsi na wschód od Budziszewka

Suche Olędry – dawna nazwa Dziewczej Strugi

Władyszyn Olędry – dawna nazwa Władyszyna, nieistniejącej dziś wsi na północ od Budziszewka

 

Pasieka – las na północ od Rogoźna pomiędzy rzeką Wełną, Marlewem a Pruścami. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od pasieki, wyrębu lasu dla pszczół

Kocia Góra – wzgórze na południe od Słomowa o wysokości 118 m n.p.m., najwyższe wzniesienie w Gminie Rogoźno i powiecie obornickim. Inne nazwy to: Góra Michałowska, Koci Sad.

Parkowo Moksz – dawna wieś obok Parkowa. Las o niskim podłożu od Rogoźna w stronę Parkowa określa się jako Moksz od słowa „mokry”.

Wiewiórczyn – dawna wieś między Studzieńcem a Budziszewkiem

Sławienko – pierwotna nazwa Parkowa

Kacze Dołki – część wsi Budziszewko

Pólko/Bocian – boisko w Parkowie

Huby I, Huby II – części wsi Studzieniec

Rogoźno Wybudowanie – przedwojenne określenie położonych w oddali od zabudowań miasta domów przy ulicy Polnej

Nienawiszcz Kolonia – część wsi Nienawiszcz

Wesołe Miasteczko – teren dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Studzieńcu

Owczegłowy Młyn – nieistniejąca osada w pobliżu Mostu Schulza

Most Schulza – most na rzece Wełnie pomiędzy Jeziorem Rogozińskim a Jeziorem Budziszewskim

Glinki – dawna osada oprawcy między Dworcem Kolejowym Rogoźno Wielkopolskie a zabudowaniami Rogoźna

Dworzec – zabudowania kolejowe wokół Dworca Kolejowego Rogoźno Wielkopolskie

Milbrodówka – część Gościejewa, zabudowania w połowie drogi między Gościejewem a Karolewem

Kisówka – droga między Gościejewem a Karolewem

Wernikowo – zabudowania między Tarnowem a Karolewem

Trasa Ryczywolska – droga z Rogoźna do Ryczywołu

Ulica Kolejowa – droga w Parkowie, przy której mieszkało wielu kolejarzy

Smolary – część Rogoźna, w której mieszkali smolarze

Pasieka – część wsi Pruśce

Droga Brzozowa – część Parkowa

Piaski – części wsi Parkowo i Słomowo, na których znajdowały się kiepskiej jakości grunty z przewagą piasku

Droga Józefinowska – droga Parkowo-Józefinowo

Droga Słomowska – droga z Parkowa do Słomowa

Droga Boguniewska – droga z Parkowa do Boguniewa

Po Buse – centrum wsi Gościejewo

Herberga – pałac w Tarnowie i jego okolice

c.d.n.

 

Źródła:

B. Tomczewski, Mówią nazwy okolic Obornik, Rogoźna, Murowanej Gośliny i Ryczywołu, Oborniki 2000.

M. Machowska, Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Tom 6: Powiat obornicki, Szreniawa 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz