Przetłumacz/Translate

Szukaj

21 stycznia 2024

Koniec okupacji niemieckiej w Rogoźnie

23 stycznia będziemy obchodzić 79. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej w Rogoźnie. Z tej okazji zapraszam na artykuł o tym wydarzeniu.

W czasie okupacji plac przy ratuszu nazywał się Adolf Hitler Platz 

06 stycznia 2024

Rogozińskie Kalendarium - 6 stycznia

6.I.29. W niedziele 6 stycznia urządziło Tow[arzystwo - dop.red.]. Powstańców i Wojaków w Hotelu Centralnym przedstawienie utworu dramatycznego Juljusza Słowackiego pt. "Mazepa".

Wstępne słowo wygłosił p. profesor Delekta, podając w skróceniu myśl autora i streszczenie utwory wymienionego. Zespół amatorów pod reżyserstwem pana kierownika szkoły wydziałowej Zygmunta Bielczyka, umiejętnie dobrany, wywiązał się z owego zadania doskonale, to też amatorom nie szczędzono za ich trudy rzęsistych oklasków. Przygrywała orkiestra miejscowej szkoły muzycznej p. Guzińskiego.

dawny Hotel Centralny, widok współczesny
Źródło:

Red. L. Bełch, D. Paprocki, Kronika Miasta Rogoźna, Rogoźno 2022

Zdjęcie pochodzi ze strony:

https://www.facebook.com/rogozno.stara.widokowka/photos/pb.100069328551264.-2207520000/314519282047576/?type=3

04 stycznia 2024

Rogozińskie Kalendarium - 5 stycznia

5.I.23. Magistrat uchwala udzielenie subwencji tutejszemu internatowi seminarjum nauczycielskiego, który znalazł się w przykrem położeniu z powodu bezustannie wzmagającej się drożyzny. Rada Miejska zatwierdziła uchwałę tę dnia 31. stycznia 1923 r. Subwencji udzieliło miasto 100.000 m.

Źródło:

Red. L. Bełch, D. Paprocki, Kronika Miasta Rogoźna, Rogoźno 2022

pocztówka pochodzi ze strony: 

https://www.facebook.com/rogozno.stara.widokowka/photos/pb.100069328551264.-2207520000/2274059972760154/?type=3