Przetłumacz/Translate

Szukaj

30 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 30 listopada

1995 – Rada Miejska w Rogoźnie oddała w eksploatację wysypisko odpadów komunalnych w Studzieńcu. W związku z tym Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Siwińskiego.

2000 – Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu w Rogozińskie Centrum Kultury.

2002 – nowym sekretarzem Gminy Rogoźno został Mieczysław Górecki, a skarbnikiem Jadwiga Pijanowska.

2006 – na emeryturę przeszedł dyrektor istniejącego wówczas Gimnazjum nr 1 Jacek Waliszewski.

29 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 29 listopada

1879 – powstanie Towarzystwa Przemysłowców w Rogoźnie. Pierwszym prezesem został Franciszek Degórski, a do zarządu wybrano Antoniego Dutkiewicza.

2017 – Rada Miejska w Rogoźnie nadała ulicom w Jaraczu nazwy: Sielska i Włościańska. Tego samego dnia Rada Miejska nadała ulicom w Rogoźnie nazwy: Hetmańska i Kasztelańska.

ulica Hetmańska w Rogoźnie,
źródło: rogozno.e-mapa.net

ulica Kasztelańska w Rogoźnie,
źródło: rogozno.e-mapa.net

ulice Sielska i Włościańska w Karpaczu,
źródło: rogozno.e-mapa.net

2021 – uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie powołano do życia Gminny Żłobek „Zielona Kraina” w Rogoźnie.


28 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 28 listopada

1995 – Rada Miejska przyznała Medal Pamiątkowy „Zasłużony dla Rogoźna” panu Heutink Helmich.

2010 – obchody 25. rocznicy pracy duszpasterskiej ówczesnego proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Słomowie Wojciecha Rena.

źródło: rogozno.pl

2014 – przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie został Henryk Janus.

2022 – uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie utworzono gminną komunikację autobusową na linii Rogoźno-Cieśle-Pruśce.

27 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 27 listopada

2003 – Rada Miejska w Rogoźnie nadała ulicom w Rogoźnie nazwy: Księdza Werbla, Sobolewskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Brzozowa, Strzelecka, Plażowa. Jednocześnie części ulicy Konieczyńskich nadano nazwę ulica Południowa.

2006 – Gustaw Wańkowicz został wybrany na starostę obornickiego. Tego samego dnia przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie został Zdzisław Hinz.

2007 – Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo w Ośrodku Kultury.

2013 – Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Oborniki dotyczącego komunikacji autobusowej na trasie Oborniki-Rogoźno.

2019 – Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Rogoźno do stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Tego samego dnia ogłoszono rok 2020 Rokiem ks. prof. Aleksego Klawka. Również tego dnia oficjalnie zlikwidowano Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

26 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 26 listopada

1933 – odbyły się wybory do Rady Miejskiej.

1999 – otwarto klub Center Club na ulicy Rolnej.

2000 – w Kościele pw. Św. Wita miała miejsce uroczystość Intronizacji Chrystusa Króla.25 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 25 listopada

1921 – Rada Miejska uchwaliła upaństwowienie policji miejskiej.

1980 – Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Rogoźnie nadano imię Karola Marcinkowskiego i sztandar.

1998 – w wieku 48 lat zmarła Krystyna Baszczyńska – ówczesna dyrektor Szkoły Podstawowej w Parkowie.

źródło: rogozno.pl

1999 – Koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego w Kościele pw. Świętego Ducha.

24 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 24 listopada

1739 – Jakub Gulczewski otrzymał z rąk króla Augusta III Sasa potwierdzenie kontraktu na dzierżawę sołectwa w Sokołowie (należącym wtedy do starostwa rogozińskiego).


23 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 23 listopada

2000 - ogłoszono kandydatury w plebiscycie na „Rogoźnianina Roku 2000”, organizowanego przez redakcję „Gońca Rogozińskiego”. Kandydatami zostali: Tadeusz Janowski, Marian Piechowiak i Iwona Sip-Michalska.

2013 – obchody 110-lecia powstania szkoły w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

21 listopada 2023

Rogozińskie Kalendarium - 21 listopada

1925 – uhonorowanie dr. Bronisława Wysockiego nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rogoźna.

Tablica poświęcona pamięci Bronisława Wysockiego, źródło: old3.rogozno.pl