Przetłumacz/Translate

Szukaj

05 listopada 2023

Media w Rogoźnie część 2

 

"press welcome logo" autorstwa CreeKree 
jest oznaczone znakiem domeny publicznej 
Public Domain Mark 1.0.

Zapraszam na drugą część opowieści o historii mediów w Rogoźnie. Z pierwszą częścią można się zapoznać tutaj.

Okres powojenny to czas przerwy w funkcjonowaniu rogozińskiej prasy. Przez ten okres ukazało się jedynie kilka jednodniówek, czyli jednorazowych wydań.

Dopiero w 1990 roku, staraniem ówczesnych władz gminy powołano do życia „Kurier Rogoziński”, nawiązujący tytułem do swego przedwojennego poprzednika. Numer zerowy ukazał się w październiku 1990 roku. Do grudnia 1991 roku ukazywał się jako miesięcznik. Pierwotnie w „Kurierze” ukazywały się bieżące aktualności z Rogoźna uzupełniane artykułami o tematyce historycznej. W grudniu 1991 roku „Kurier” przekształcono w dwutygodnik i zaczęto sporo miejsca poświęcać bieżącym sprawom miasta i gminy Rogoźno. W 1994 roku tytuł został wydzierżawiony Agencji Wydawniczej „WIK” założonej przez redaktora naczelnego „Kuriera” Krzysztofa Walkowiaka. W 1995 roku Krzysztof Walkowiak odszedł z redakcji „Kuriera Rogozińskiego” i założył własny tytuł – „Gońca Rogozińskiego”. Od tego czasu „Kurier” stał się pismem wydawanym przez Gminę Rogoźno. We wrześniu 1996 roku tytuł zmienił format wracając do miesięcznika. W marcu 1999 roku czasopismo stało się tygodnikiem, którym pozostało do końca 2001 roku. Od marca 2002 roku „Kurier Rogoziński” ukazuje się w formie kwartalnika Rogozińskiego Centrum Kultury i ma charakter kulturalno-informacyjny.

W 1995 roku rozpoczyna się historia wspomnianego „Gońca Rogozińskiego” – pisma założonego przez Krzysztofa Walkowiaka. Co ciekawe, numeracja „Gońca” wcale nie rozpoczęła się od numeru „0”, tylko kontynuowała numerację „Kuriera”. Był to dwutygodnik nakierunkowany na aktualne wydarzenia w Rogoźnie i okolicy. Redakcja „Gońca Rogozińskiego” w swojej historii m.in. organizowała plebiscyt na „Rogoźnianina Roku”. Po śmierci założyciela w lutym 2009 roku wydawanie pisma kontynuowały jego dzieci. „Goniec Rogoziński” ukazywał się do września 2018 roku, kiedy to został zawieszony i nie został już wznowiony.

Od września 2003 do kwietnia 2004 w Rogoźnie powstawał tygodnik o zasięgu powiatowym „Panorama”. Redaktorem naczelnym czasopisma był Piotr Ratajczak. Tygodnik współpracował z ówczesnym portalem e-oborniki.pl. W sumie ukazało się 30 numerów „Panoramy”. Gazeta zakończyła swój żywot z powodu dużej konkurencji na rynku prasy.

W 2011 roku przez kilka miesięcy funkcjonował dwutygodnik „Twój Głos” pod redakcją Doroty Figiel. Tytuł obejmował zasięgiem cały powiat obornicki. Wydawcą była firma AXE MEDIA Dorota Figiel. Numery ukazywały się od marca do czerwca 2011 roku. W „Twoim Głosie” artykuły miały dłuższą formę, pojawiały się też wywiady. Ogółem ukazało się 6 numerów czasopisma.

W okresie od czerwca 2013 do stycznia 2014 ukazywał się „Głos Rogoźna” wydawany przez Urząd Miejski w Rogoźnie. Tytuł ukazywał się w formie miesięcznika. Ogółem wydano 8 numerów.

Od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku ukazywał się dwutygodnik „Rogozińska Gazeta”, wydawany przez spółkę AZ Media z Rogoźna. Pismo skupiało się głównie na aktualnych wydarzeniach Gminy Rogoźno. Przez okres funkcjonowania ukazało się 8 numerów „Rogozińskiej Gazety”.

W latach 2017-2020 Urząd Miejski w Rogoźnie wydawał „Informator Gminy Rogoźno”, skupiający się na informacji o działalności samorządu. Ukazało się 6 numerów.

Ostatnią dotychczas ukazującą się gazetą w Rogoźnie był „Gooniec Rogoziński”, wydawany przez firmę Drewno i Styl z Sokołowa Budzyńskiego. Był to dwutygodnik, który skupiał się na aktualnych wydarzeniach z Rogoźna i okolicy. Redakcją kierowała Alina Wietrzyńska, a następnie Antonina Nowak. Ostatnim redaktorem naczelnym był Damian Wietrzyński. Od grudnia 2020 do kwietnia 2022 ukazało się 30 numerów.

Na popularnym portalu społecznościowym Facebook istnieją strony o nazwach „Razem dla Rogoźna”, „Rogozno Wlkp Net PL” i „Moje Rogoźno”, skupiające się na aktualnych informacjach o wydarzeniach w Rogoźnie i okolicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz