Przetłumacz/Translate

Szukaj

20 października 2023

Media w Rogoźnie część 1

Czy wiedzieliście, że media w Rogoźnie mają bogatą tradycję, a ich początek sięga II połowy XIX wieku?

Rogoźno w swojej historii prasą stało.

Cofnijmy się do roku 1856, kiedy w Rogoźnie ukazał się tygodnik „Oborniker Kreis- und Wochenblatt” („Tygodnik Powiatu Obornickiego”). Wydawał go rogoziński księgarz Jonas Alexander. Było to wydawnictwo głównie niemieckojęzyczne, jednak po polsku zamieszczano obwieszczenia.

W 1888 roku tygodnik został przeniesiony do Obornik, a w Rogoźnie w jego miejsce rozpoczęto wydawanie tytułu „Rogasener Wochenblatt”, który można przetłumaczyć jako „Tygodnik Rogoziński”. Ów tygodnik był redagowany przez Leopolda Erlicha, zięcia Alexandra. „Rogasener Wochenblatt” ukazywał się do 1915 roku.

W ramach tej gazety ukazywał się dodatek o nazwie „Rogasener Familien-Blatt” („Rogozińska Gazeta Rodzinna”). Redaktorem dodatku był Otton Knopp – profesor ówczesnego Rogozińskiego gimnazjum. W „Rogasener Familien-Blatt” zamieszczano artykuły poświęcone historii i kulturze ludowej Rogoźna. Dodatek ukazywał się w latach 1897-1914.

W czasach II Rzeczypospolitej w Rogoźnie wydawano kilka tytułów. W latach 1919-1922 ukazywał się „Rogasen Wochenblatt – Tygodnik Rogoźnieński”. W latach 1922-1931 ukazywała się „Gazeta Rogozińska”, którą drukowano w oficynie Felicji Spektorowej w Chodzieży. W gazecie zamieszczano informacje lokalne oraz ogólnopolskie, a także obwieszczenia urzędowe.

W latach 1926-1928 ukazywał się w Rogoźnie „Dziennik Rogoziński”. Wydawcą było Wydawnictwo Kresów Zachodnich. Tytuł, jak wskazywał podtytuł, był poświęcony obronie interesów narodowych ziemiach Polski. Drukowano go w Drukarni Nadnoteckiej w Chodzieży.

1928-1930 to czas ukazywania się „Kurjera Rogozińskiego” (tak, pisanego przez „j”). Wychodził on trzy razy w tygodniu (we wtorek, czwartek i niedziele). Pierwszy numer ukazał się 12 sierpnia 1928 roku i był opatrzony podtytułem „Pismo dla miasta Rogoźna i okolicy”. Poza informacjami z kraju i świata osobna rubryka o nazwie „Kronika” była poświęcona aktualnym wydarzeniom z Rogoźna, głównie działalności rogozińskich stowarzyszeń, ale także działalność magistratu.

Następcą „Kurjera” był „Dziennik Narodowy (Kurjer Rogoziński)”, reklamujące się jako „pismo dla wszystkich stanów”. Pod względem zawartości niewiele różnił się od swojego poprzednika. W formie dwóch tytułów pismo ukazywało się do 1933 roku, kiedy to usunięto z tytułu „Kurjera”. Jego zawartość po tej zmianie nieco różniła się od wcześniejszych wydań, gdyż znalazło się w nim miejsce na relacje również z innych miejscowości, głównie Wągrowca i okolic. W 1936 roku „Dziennik Narodowy” zyskał nowe hasło „Przez organizację do potęgi narodu”. Było to pismo narodowe, sprzeciwiające się ówcześnie rządzącej sanacji. Z tego też powodu pismo zostało zamknięte w 1938 roku.

Za wydaniem zarówno „Kurjera” jak i „Dziennika” stał Kazimierz Bronowski z Wągrowca.

W latach 1936-1937 ukazywał się „Tygodnik Rogoziński: pismo katolickie dla miasta i parafii”. Redaktorem pisma był Stefan Formella, w którego drukarni tytuł był składany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz