Przetłumacz/Translate

Szukaj

O blogu

„Kronika Rogozińska” u zarania dziejów powstała jako strona na znanym portalu społecznościowym i na początku miała być niezależnym portalem informacyjnym o Rogoźnie. Autor projektu szybko odszedł od tej koncepcji na rzecz strony poświęconej historii Rogoźna.

Początkowo publikacje miały formę „kartki z kalendarza” i archiwalnych wizerunków Rogoźna pochodzących ze zbiorów autora.

Z biegiem czasu, w związku ze zmianą zainteresowania czytelników, „Kronika Rogozińska” przekształciła się w pełnoprawny blog z autorskimi artykułami jego autora i zaprzyjaźnionych regionalistów, co wymagało jego rejestracji w Rejestrze Pism i Czasopism. W związku z tym blog został zawieszony do czasu jego rejestracji.

Blog w obecnej formie powstał z inspiracji twórczością regionalisty Karola Strzeleckiego z Obornik, któremu składam serdeczne podziękowania za inspirację. Równie serdecznie dziękuję Krzysztofowi Milewskiemu za wsparcie techniczne przy uruchomieniu bloga.

Blog składa się z kilku cyklów, wokół których są tworzone publikacje.

W „Kronice” można natknąć się na artykuły poświęcone różnym aspektom związanym z Rogoźnem i okolicą, tworzony dzięki dostępnym autorowi źródłom, m.in. książkom, archiwalnym wydaniom prasy, itp. Cykl ten ma na celu zainteresowanie czytelników tematyką historii Rogoźna i okolicy i swoją okolicą w ogóle oraz zachęcić do zgłębiania poszczególnych tematów. Ma temu służyć przedstawiona na końcu każdego artykułu bibliografia.

Rogozińskie Kalendarium to swoista kartka z kalendarza, czyli konkretne przedstawienie faktów z historii Rogoźna i okolicy z podziałem na poszczególne roczniki.

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Rogoźna w „Kronice Rogozińskiej” pojawiają się też informacje z życia Towarzystwa w postaci ogłoszeń i zaproszeń oraz relacji z wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo.

„Kronika Miasta Rogoźna” to najnowsza publikacja Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, przedstawiająca historię przedwojenną miasta spisaną przez ówczesnego burmistrza Augustyna Smukalskiego. Więcej informacji o publikacji w zakładce „Kronika Miasta Rogoźna”.

Autorem bloga jest Dariusz Wierzbiński – od dziecka mieszkaniec Rogoźna, pasjonat lokalnej historii i tradycji, działacz społeczny, aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, chrześcijanin katolik.

Oprócz autora na łamach „Kroniki” publikuje również zaprzyjaźniony regionalista i przewodnik Dominik Romanowski.

Jestem otwarty na współpracę z każdą chętną osobą gotową dzielić się swoimi zdjęciami i wspomnieniami z szerszym gronem czytelników. Każdy artykuł/zdjęcia są publikowane ze wskazaniem imienia i nazwiska jego autora, chyba że autor zdecyduje inaczej.

Zachęcam do dzielenia się swoimi wspomnieniami i zdjęciami z szerszą publicznością. Zapraszam do kontaktu przez media społecznościowe lub pocztę elektroniczną (e-mail). Więcej w zakładce „Kontakt”.

 

Z kronikarskim pozdrowieniem

Dariusz Wierzbiński