Przetłumacz/Translate

Szukaj

17 marca 2024

Nazwy miejscowe w Gminie Rogoźno, których mogliście nie mieć pojęcia, cz. 3

Po przerwie zapraszam na kolejną część nazw miejscowych występujących w naszej gminie. 

bloki przy ulicy Kościuszki 56 i Sądowej 2 określa się mianem Akwarium

Korea - część Jaracza zlokalizowana na zachód od Muzeum Młynarstwa pomiędzy starymi biegami Wełny i Flinty 

Sachara Druga – południowa części ulicy Seminarialnej od San Siro do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, obecnie w większości zabudowany blokami 

Fiduchy – pole w Jaraczu 

Przydatki – grunty uprawne w Kaziopolu 

Łąki nad Strugą Sokołowską - łąki w Gościejewie 

Łąka Szafrana - łąka na Rudzie 

Wierzbówka, Czcionki - nieużytki i łaki w Kaziopolu 

Mniszek lub Ostrówek - łąka w Parkowie między Wełną a Dziewczą Strugą 

Katakumby – łąka w lesie w okolicach Parkowa 

Rosocha - łąką przy rzece Flincie w Grudnie 

Poniatówki - budynki w Grudnie i Kaziopolu 

Rosengard - różany ogród w Gościejewie 

Badyszczela - kąpielisko nad Jeziorem Nienawiszcz Duży 

Sachara Pierwsza, Stara Plaża - plaża nad Jeziorem Rogozińskim przy ulicy Plażowej 

Staw na majątku - staw w Gościejewie 

Pranie – stawek w Słomowie 

Karpaty - pagórkowaty teren w Nienawiszczu 

Góra Żyda, Żydowska Góra - dawne grodzisko na Wójtostwie 

Kocia Górka, Góra Michałowska - wzniesienie w Słomowie, najwyższczy szyt powiatu obornickiego 

Koci Sad – lasek porastający Kocią Górkę 

Góra Śmierci - wzniesienie w Parkowie 

Winna Góra - wzniesienie w Słomowie, na którym uprawiano winorośl, obecnie na wzniesieniu znajduje się Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

Olszyna – las na północ od Rogoźna 

Bukowiec – las w Nienawiszczu 

Olszywki – las w Parkowie 

Lasek Mantaja – las w Jaraczu 

Bukowskiego Lasek – las na Rudzie 

Lasy Rożnowskie - lasy na południowy zachód od Parkowa w kierunku Rożnowa 

Smolarz – las pomiędzy Wełną a Jaraczem 

Żwirki - zagajnik niedaleko Tarnowa, teren dawnej żwirowni 

Las Królewski - las w Nienawiszczu, teren dawnej posiadłości królewskiej 

Kirkut – teren dawnego cmentarza w Tarnowie, porośnięty zaroślami 

Hejtka – las w Jaraczu 

Kruszyna – las w Parkowie 

Dęby Francuskie - dęby w Jaraczu 

Dąb Mickiewicza - dąb w Budziszewku. Legenda głosi, że trzeba go dotknąć aby się zakochać 

Adam i Ewa - dęby w Parkowie 

Napoleon - dąb w Parkowie rosnący obok dębów Adam i Ewa. Podobno odpoczywał pod nim sam Cesarz Francuzów. Został ścięty z powodów bezpieczeństwa 

Dąb Przemysła - dąb w Marlewie, jedno z możliwych miejsc śmierci króla Przemysła II, miejsce corocznych ognisk poświęconych tej postaci 

San Siro – boisko obok Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie 
 

Jeśli posiadacie informacje na temat nazw miejscowych, które nie pojawiły się w cyklu, dajcie mi znać. Po ich zebraniu znajdą się w dodatkowej, czwartej części. 

Źródła: 

B. Tomczewski, Mówią nazwy okolic Obornik, Rogoźna, Murowanej Gośliny i Ryczywołu, Oborniki 2000. 

M. Machowska, Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Tom 6: Powiat obornicki, Szreniawa 2015 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz