Przetłumacz/Translate

Szukaj

15 czerwca 2024

Dlaczego dworzec kolejowy w Rogoźnie jest tak daleko?

Zapewne wielu z Was, udających się na pociąg na naszą stację kolejową zadawało sobie pytanie, dlaczego trzeba tam iść aż tak daleko? Zapraszam na ciekawostkę związaną z powstaniem dworca kolejowego Rogoźno Wielkopolskie. 

Dworzec kolejowy Rogoźno Wielkopolskie został wybudowany w 1881 roku. Jego budowa była związana z powstaniem linii kolejowej nr 354 łączącej Poznań z Piłą. Była to pierwsza linia kolejowa w Wielkopolsce, którą wybudowano ze środków budżetowych państwa niemieckiego po przejęciu przez państwo prywatnych przedsiębiorstw kolejowych. 

Podczas budowy linii kolejowej powstały dwa projekty miejsca, gdzie dworzec kolejowy miał się znajdować. Jeden z nich przewidywał miejsce, gdzie znajduje się on obecnie, czyli przy ulicy Dworcowej. Drugi projekt natomiast wskazywał lokalizację bliżej miasta, bezpośrednio przy jego sąsiedztwie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w II połowie XIX wieku Rogoźno nie było zabudowane na takim obszarze, co obecnie. Miejska zabudowa sięgała mniej więcej miejsca obecnego ronda Józefa Melzera. 

Podobno delegacja rogozińskich obywateli, szczególnie tych bogatych, udała się w delegacji do władz zarządzających budową linii kolejowej Poznań-Piła, aby zawnioskować budowę dworca kolejowego w oddaleniu od miasta. 

Dlaczego? 

Według jednej wersji powodem była troska o to, aby domowy inwentarz, a przede wszystkim mieszkańcy nie byli narażeni na niebezpieczeństwa związane z ruchem kolejowym (zapewne chodziło o potrącenia). Warto w tym miejscu wspomnieć, że jak na tamte czasy prędkość pociągów wydawała się ludziom zawrotna. 

Druga wersja dotyczyła sfery ekonomicznej – budowa dworca w oddaleniu od miasta miała zapewnić lokalnym przewoźnikom zarobek za transport ludzi i towarów z miasta na dworzec. 

Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, dzięki wówczas podjętej decyzji Rogoźno mogło po II wojnie światowej rozwijać zabudowę miejską w kierunku dworca kolejowego. 


Bibliografia: 

S. Waliszewski, Gimnazjalne miraże. Wspomnienia. Rogoźno 2001 

Pocztówka pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz