Przetłumacz/Translate

Szukaj

26 lutego 2024

Styczniowe spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna

Tegoroczną działalność TPR rozpoczęło od Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się we wtorek, 30 stycznia 2024 roku.

Prowadził je – w zastępstwie nieobecnej ze względów zdrowotnych prezes Towarzystwa Lucyny Bełch – wiceprezes Jacek Runowski, który po złożeniu życzeń noworocznych podał następujący porządek obrad:

1. sprawozdanie z działalności TPR w 2023 roku

2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok

3. dyskusja

4. wolne głosy i wnioski

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności TPR przygotowane przez prezes Lucynę Bełch przedstawił wiceprezes Jacek Runowski, a rozpoczął je od przypomnienia, iż w 2023 roku upłynęło 40 lat od powstania Towarzystwa. Tę piękną rocznicę upamiętniono wydaniem „Kroniki miasta Rogoźna” autorstwa przedwojennego burmistrza naszego miasta – Augustyna Smukalskiego.

W dalszej części sprawozdania J. Runowski poinformował, że w 2023 r. deklarację członkowską złożyły trzy osoby. Niestety, utraciliśmy wieloletnią członkinię TPR – Władysławę Sokołowską, której pogrzeb odbył się 3 czerwca 2023 r. w Budziszewku. Uczestniczyła w nim również delegacja TPR.

Wiceprezes Runowski przypomniał też tematykę ubiegłorocznych zebrań:

- prelekcję rogozińskiej pisarki Krystyny Januszewskiej o feminizmie

- spotkanie poświęcone questom oraz losom St. Piątka – żołnierza Armii Andersa (Marek i Małgorzata Kasprzakowie)

- spotkanie z dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach – Iwoną Gruszką (historia prusieckiej szkoły i pasje podróżnicze Iwony Gruszki)

- prelekcję Gustawa Wańkowicza na temat charakteru Polaków

- spotkanie z młodym rogozińskim poetą Dariuszem Wierzbińskim

- prelekcję Wandy Grześ – emerytowanej nauczycielki geografii o P. E. Strzeleckim – wybitnym podróżniku i geologu.

W sprawozdaniu nie zabrakło też informacji o promocji „Kroniki miasta Rogoźna” – 12 kwietnia 2023 r w RCK, a 19 października 2023 r., prezes TPR Lucyna Bełch, Maria Szatkowska (przepisała rękopis „Kroniki”) i Dariusz Paprocki (redaktor wydania krytycznego „Kroniki”) uczestniczyli w spotkaniu w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich, gdzie mieli okazję szerzej promować to rogozińskie wydawnictwo.

Jak powiedział wiceprezes Towarzystwa – Jacek Runowski wielkim osiągnięciem TPR było w 2023 r. uzyskanie dofinansowania projektu: „Wojciecha Dutkiewicz – życie i dzieło”.

W ramach tego projektu zorganizowano między innymi:

- konkurs plastyczny poświęcony W. Dutkiewicz dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych (jego podsumowanie odbyło się 3 maja 2023 r., kiedy wręczono dzieciom nagrody rzeczowe, a także urządzono wystawę plenerową nagrodzonych prac plastycznych)

- konkurs wiedzy o W. Dutkiewicz dla młodzieży z rogozińskich szkół średnich

- wystawienie spektaklu: „Pani Aty droga na Olimp czyli rzecz o Wojciesze Dutkiewicz” przygotowanego przez uczniów rogozińskiego Liceum Ogólnokształcącego

- wyjazd delegacji TPR, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i stowarzyszenia Baranek do Sokołowa Podlaskiego (7-8 sierpnia 2023 r.) w celu odnalezienia śladów W. Dutkiewicz, która wraz z rodziną została tam przesiedlona w czasie II wojny światowej i gdzie prowadziła tajne nauczanie

- wykład regionalisty M. F. Winieckiego: „Marynarze w Powstaniu Wielkopolskim”

- koncert: „W kręgu polskiej pieśni” P.J. Wojtasiewicza (jako podsumowanie zrealizowanego przez TPR projektu).

W maju 2023 r. członkowie TPR obejrzeli film „Płomień wolności” poświęcony bohaterom Powstania Wielkopolskiego z Budzynia i Rogoźna, a w czerwcu ubiegłego roku zorganizowano dwie wycieczki „Śladami Wojciechy Dutkiewicz po Rogoźnie i okolicy”. Pierwsza – rowerowa – odbyła się 17 czerwca 2023 r., a druga – piesza – 27 czerwca 2023 r.

Natomiast we wrześniu  2023 r. członkowie i sympatycy TPR udali się na tradycyjną jednodniową wycieczkę regionalną – tym razem do Budzynia (Izba Historii Ziemi Budzyńskiej), Ujścia („miasta szkła i zdrady”) i Kąkolewic (Muzeum Polskiej Motoryzacji). Po rozliczeniu kosztów wycieczki nadwyżkę przelano na konto budowy Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz, na którym obecnie znajduje się 18 710,50 zł.

Członkowie TPR są od lat bardzo zaangażowani w sprawy miasta i gminy Rogoźno, toteż zawsze delegacja Towarzystwa uczestniczy w organizowanych przez władze Rogoźna uroczystościach. Przedstawiciele TPR biorą też udział w pracach rogozińskiej Rady Muzealnej, a trzy członkinie Towarzystwa – Lucyna Bełch, Danuta Pioch i Ewa Mroczyk – współpracują z kwartalnikiem „Kurier Rogoziński”, na łamach którego zamieszczają często swoje teksty. Z kolei Dariusz Wierzbiński prowadzi internetowy blog „Kronika rogozińska”.

Również w 2023 r. ukazało się „Kalendarium rogozińskiego żeglarstwa” autorstwa członka naszego Towarzystwa – Mieczysława Kaniewskiego.

Działalność TPR doceniły władze Rogoźna, toteż na listopadowym zebraniu Towarzystwa burmistrz Roman Szuberski wręczył wszystkim członkom Zarządu TPR listy gratulacyjne, w których m.in. napisano o pracy „na rzecz rozwoju kultury i propagowania historii naszej lokalnej Ojczyzny”.

Ważnym punktem styczniowych obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła przewodnicząca tej Komisji – Danuta Dworzańska. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do ubiegłorocznych rozliczeń finansowych TPR.

Podczas dyskusji Dariusz Wierzbiński poinformował o utworzeniu specjalnej grupy na facebooku zajmującej się historią Rogoźna i okolicy. Bardzo zachęcał do udziału w pracach tej grupy. Powiedział też o uruchomieniu w internecie „Gazety Rogozińskiej.pl”.

O tablicę upamiętniającą przedwojennego lekarza i społecznika – dra Bronisława Wysockiego upomniał się Mieczysław Kaniewski. Taką tablicę planowano umieścić na budynku dawnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89, ale nadal nie zrealizowano wspomnianego projektu.

O groźnym zjawisku  wycinania w Rogoźnie starych drzew mówili: Maria Gruszka, Lidia Rębisz i Jacek Runowski, który zaproponował, by jedno z zebrań TPR w 2024 r. poświęcić kwestii ochrony środowiska.

W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano też na temat tegorocznej wrześniowej wycieczki TPR, ale wyboru – spośród kilku ciekawych propozycji – członkowie Towarzystwa dokonają w terminie późniejszym.

Na koniec zebrania wiceprezes Jacek Runowski zaapelował o zgłaszanie propozycji tegorocznych spotkań tematycznych.

Podziękował też Komisji Rewizyjnej za przygotowanie rzetelnego sprawozdania, a uczestnikom spotkania – za udział w tym ważnym zebraniu.

Ewa Mroczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz