Przetłumacz/Translate

Szukaj

26 września 2023

Miłośniczka stron bliższych i dalszych (spotkanie TPR marzec 2023)

Gościem specjalnym marcowego zebrania Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna była Iwona Gruszka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach. W 2019 roku ukazała się publikacja jej autorstwa pt. „Historia szkoły w Pruścach w latach 1889-2019”.

Panią Iwonę krótko przedstawiła sekretarz TPR Ewa Mroczyk, która podkreśliła niezwykłe bogactwo zgromadzonych w tej książce materiałów, a przede wszystkim unikalne zdjęcia, w czym pomogły Autorce stare kroniki szkolne, ale również chętnie współpracujący mieszkańcy Prusiec.

Dyrektor prusieckiej szkoły, piastująca tę funkcję już 34 lata, całe swoje rodzinne i zawodowe życie związała z Pruścami. Tutaj spędziła szczęśliwe dzieciństwo, tutaj od wielu lat mieszka z mężem, z którym wychowała dwoje – dorosłych już – dzieci: Michała i Agnieszkę.

Pani Gruszka to absolwentka rogozińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Po jego ukończeniu studiowała pedagogikę wczesnoszkolną na wydziale nauk edukacyjnych na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Po uzyskaniu w 1987 roku magisterium rozpoczęła pracę – jako nauczycielka – w Szkole Podstawowej w rodzinnych Pruścach, a po dwóch latach została dyrektorem tej placówki oświatowej, w której – w tym roku szkolnym – uczy się 110 uczniów. Naukę zdobywa tutaj również kilkoro uczniów niepełnosprawnych ruchowo, którzy czują się w tej szkole dobrze, gdyż nie muszą pokonywać barier architektonicznych. Specjalny tok kształcenia opracowano dla dzieci z autyzmem
i afazją.

Placówka, którą bardzo sprawnie kieruje dyrektor Gruszka, podejmuje niezwykle ciekawe inicjatywy jednoczące lokalną społeczność. Włącza się też do ważnych działań realizowanych w Gminie Rogoźno. Ostatnio uczniowie prusieckiej szkoły postanowili zdobyć fundusze na Ławeczkę Wojciechy Dutkiewicz, więc sprzedawali – upieczone przez rodziców – ciasteczka, a wszystkie pieniądze (dokładnie aż tysiąc złotych!) wpłacili na konto Społecznego Komitetu Budowy Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz w rogozińskim Banku Spółdzielczym. Szkoła w Pruścach od lat współpracuje też z Oddziałową Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP w Rogoźnie. To dzięki dyrektor Iwonie Gruszce i jej pracownikom emeryci ze ZNP mogli wziąć udział w obchodzonym w październiku ubiegłego roku spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przy czym każdy członek Sekcji otrzymał piękną laurkę z życzeniami wykonaną przez uczniów prusieckiej szkoły. W jesieni życia taki znak pamięci, taki odruch serca bardzo wiele znaczy dla Seniorów.

Pani Iwona Gruszka ceni sobie nade wszystko wartości rodzinne, zdrowie i pogodę ducha, ale – jak każdy z nas – ma też swoje pasje i marzenia. Od lat wraz z mężem wiele podróżuje po świecie. Była m.in. w tak egzotycznych krajach jak Chiny, Wietnam, Indie, Kambodża, Maroko czy Meksyk, a w tym roku uczestniczyła w słynnym weneckim karnawale. Jej marzeniem jest podróż na indonezyjską wyspę Bali będącą ważnym ośrodkiem kultury i sztuki. Turystów zachwycają tam słynne rzeźby w drewnie.

W drugiej części spotkania głos zabrała dyrektor Iwona Gruszka, która mówiła jak ważna jest dla niej dobra współpraca ze środowiskiem: rodzicami uczniów, sołectwem, strażakami, parafią. Dzięki temu możliwe było urządzenie wielu festynów oraz innych – tak znaczących dla prusieckiej społeczności – uroczystości.

Pani Gruszka mówiła też o ciekawej inicjatywie nauczycieli z jej szkoły. Dotyczy ona tzw. „piątkowych kawiarenek”. W tym dniu dzieci sprzedają upieczone przez rodziców ciasteczka. Wspomniała również o
muralu na ścianie szkoły, który przedstawia przedwojennego kierownika prusieckiej szkoły i tańczące dzieci. Jedno z nich ma twarz uczennicy Anny Mazur.

Niedawno szkołę w Pruścach odwiedził syn kierownika szkoły (z okresu międzywojennego) i wzruszony oglądał miejsce, w którym spędził dzieciństwo.

Pani Iwona Gruszka opowiadała o okolicznościach powstania „Historii szkoły w Pruścach”. Podkreśliła wielki wkład w jej powstanie dawnego ucznia, a obecnie przewodniczącego rogozińskiej Rady Miejskiej – Łukasza Zaranka, który napisał projekt: „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Dzięki temu Bank Santander sfinansował (częściowo) wydanie publikacji „Historia szkoły w Pruścach w latach 1889-2019”.

Obecni na zebraniu członkowie TPR pytali panią Iwonę o wrażenia z licznych podróży. Słuchacze mogli się przenieść do Wenecji, obejrzeć białe noce w Norwegii, poznać kulinarne ciekawostki Chin. Było to możliwe, gdyż pani Gruszka opowiadała o swych podróżach w niezwykle barwny sposób. Zachęcała też do podróżowania po Polsce i podkreśliła piękno pałaców i zamków w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Z kolei prezes TPR – Lucyna Bełch dziękowała pani dyrektor Gruszce za owocną współpracę m.in. przy tworzeniu książki „Smaki i uroki Rogoźna”. Dzięki pomocy pani Iwony w tej książce znalazło się kilka ciekawych przepisów kulinarnych mieszkanek Prusiec (strony 282-307), a wśród nich – wspomnienie dzieciństwa – „ciastka kruche piknikowe” (czyli ciastka z dziurką) autorstwa Mamy Iwony Gruszki – pani Lilianny Lewandowskiej (str. 284).

Prezes Lucyna Bełch mówiła też o udziale uczniów szkoły w Pruścach w wielu konkursach, m.in. w plastyczno-literackim o Przemyśle II, a także w konkursie „Losy moich bliskich w latach II wojny światowej”. Teraz uczniowie prusieckiej podstawówki przygotowują prace na konkurs plastyczny związany z postacią prof. Wojciechy Dutkiewicz.

Lucyna Bełch podziękowała pani Gruszce za pomoc przy opracowywaniu biogramów mieszkańców Prusiec do Martyrologium (wykaz ofiar terroru niemieckiego i sowieckiego 1939-1945), w czym bardzo pomogła, pamiętająca czas wojny, Mama pani Iwony.

Na koniec prezes TPR wręczyła pani Iwonie bukiet róż i wydawnictwo Towarzystwa: książkę M. Brusta „Zamek Przemysła II w Rogoźnie”.

Głos zabrał również Mieczysław Kaniewski, który poinformował, że ukazała się publikacja jego autorstwa pt. „Ocalić od zapomnienia. Kalendarium historii rogozińskiego żeglarstwa od żeglarstwa harcerskiego do KŻ Kotwica” obejmująca lata 1935-2020. Obecnie pan Kaniewski zbiera materiały dotyczące kolejnych lat działalności rogozińskiej „Kotwicy”, które znajdą się w drugim – uzupełnionym – wydaniu „Kalendarium”.

Zebranie zakończyło się przypomnieniem prezes Lucyny Bełch o promocji wydawnictwa TPR (w środę, 12 kwietnia 2023 r., w RCK – o godz. 17.00) pt. „Kronika miasta Rogoźna” burmistrzów Augustyna Smukalskiego i Ludwika Mikołajczaka. Odbędzie się to w czasie wspólnego spotkania członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna i studentów Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego będzie można dokonać zakupu tej – jakże ważnej dla każdego rogoźnianina zainteresowanego historią swego miasta – książki.

Ewa Mroczyk
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz