Przetłumacz/Translate

Szukaj

26 października 2023

Rogozińskie Kalendarium - 26 października

2011 – uchwałą Rady Miejskiej Stadion Miejski w Rogoźnie otrzymał imię Bernarda Nowaka.

Bernard Nowak był pochodzącym z Rogoźna radcą prawnym i działaczem sportowym. Przyszedł na świat 2 lutego 1915 roku w Rogoźnie. Tu również ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W 1938 roku ukończył studia prawnicze na ówczesnym Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując tytuł magistra praw. W czasie okupacji pracował w charakterze robotnika rolnego w Gorzewie oraz na lotnisku w Krzesinach. Po wojnie pracował w wyuczonym zawodzie prawnika. W 1955 roku został radcą prawnym. Przez 25 lat (1955-1980) był radcą prawnym Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Rofama”.

Poza pracą Bernard Nowak aktywnie działał społecznie. Był działaczem Stronnictwa Demokratycznego, piastując stanowisko członka zarządu Komitetu Miejskiego. W okresie lat 1968-1984 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Rogoźnie, pełniąc w niej funkcję przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. W latach 1983-1991 był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna.

Bernard Nowak był również aktywnym działaczem sportowym. W latach 1951-1955 był prezesem Klubu Sportowego „Wełna”, po czym do 1958 piastował funkcję prezesa Klubu Sportowego „Sparta”, a w latach 1965-1979 zarządzał klubem RKS „Wełna”. Był również autorem pracy o historii ruchu sportowego w Rogoźnie, wydanej w 1988 roku pod tytułem „Ruch sportowy w Rogoźnie w zarysie historycznym”.

Bernard Nowak był aktywny do końca swojego życia. Zmarł 21 sierpnia 1993 roku w wieku 78 lat.

Źródło:

Kurier Rogoziński nr 22(61) z 24 listopada 1993

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz