Przetłumacz/Translate

Szukaj

26 września 2023

Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna (styczeń 2023)

31 stycznia 2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze TPR, które otworzyła prezes Lucyna Bełch składając na wstępie wszystkim uczestnikom życzenia noworoczne. 

Przekazała też życzenia od burmistrza Rogoźna – Romana Szuberskiego oraz prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz. Emerytowana pani Profesor, związana rodzinnie z Rogoźnem, od wielu lat mieszka w Warszawie, ale interesuje się, jako członek TPR, pracami Towarzystwa. Dlatego życzyła Zarządowi i wszystkim członkom TPR owocnej pracy i wielu nowych publikacji.

Prezes Lucyna Bełch przypomniała, że 40 lat temu, 29 stycznia 1983 roku, otwarto Muzeum Regionalne w Rogoźnie, a wstęgę przecinała Jego obecna Patronka – prof. Wojciecha Dutkiewicz, której dary (cenne rodzinne historyczne pamiątki) stanowiły początek zbiorów rogozińskiego Muzeum wspieranego merytorycznie przez Muzeum Okręgowe w Pile.

W tym samym 1983 roku, w marcu, powstało – działające do dzisiaj – Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna. Jego pierwszym prezesem był dyrektor „Rofamy” Stanisław Binek, a po nim tę funkcję sprawowali: Jan Hinczewski i Janusz Esman, po którym „pałeczkę” przejęła obecna prezes TPR – Lucyna Bełch. W latach 2004-2006 zastąpiła ją (ze względów zdrowotnych) Anna Ziółkowska.

Obecnie TPR liczy 40 członków i działa według uchwalonego w 2016 r. Statutu. Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat pożegnano kilkoro członków, a wśród nich: Stefanię Klawek, Stefanię Kurek, Czesławę Sołtysiak i Stanisława Kaniewskiego.

Natomiast uwieńczeniem wielomiesięcznych starań TPR było odsłonięcie w kwietniu 2022 r. pomnika króla Przemysła II, który stanął na placu Karola Marcinkowskiego – przed Muzeum Regionalnym. Informację o tym wydarzeniu zamieściło prestiżowe pismo „Przegląd Wielkopolski”.

W dalszej części swego wystąpienia prezes Lucyna Bełch przypomniała tematykę zebrań Towarzystwa w 2022 r. i styczniu 2023 r. Wspomniała też o nowej inicjatywie TPR i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Rogoźnie – powołaniu Społecznego Komitetu Budowy Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz, patronki rogozińskiego Muzeum Regionalnego. Metalowa Ławeczka z naturalnej wielkości postacią Pani Dutkiewicz (wykonaną z brązu) zostanie ustawiona przed Muzeum.

Aby przypomnieć działalność i wielkie zasługi patronki rogozińskiego Muzeum, 7 września 2022 r. odbyło się w RCK wspólne spotkanie członków TPR oraz słuchaczy Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym wysłuchano wykładu Lucyny Bełch o prof. W. Dutkiewicz, a Jej dawni uczniowie dzielili się wspomnieniami o swej Nauczycielce. Spotkanie wzbogacone zostało prezentacją zdjęć ze zbiorów muzeum przygotowaną przez Angelikę Pilarską.

Prezes Lucyna Bełch w swoim sprawozdaniu z działalności TPR nie pominęła odwiedzin członków Towarzystwa w Środowiskowym Domu Samopomocy (ul. Mała Poznańska 33) oraz w Klubie Żeglarskim „Kotwica”, gdzie o tradycjach rogozińskiego żeglarstwa ciekawie opowiadał Mieczysław Kaniewski, autor przygotowywanej do druku „Historii Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w Rogoźnie”.

Lucyna Bełch wspomniała też o wykładzie rogozińskiej pisarki Krystyny Januszewskiej o feminizmie (25.10.2022 r.) oraz o spotkaniu z Poetką Haliną Jurys (córką prof. Aleksandra Batury), autorką interesującego tomiku wierszy pt. „Dorastanie”.

W środę, 4 stycznia 2023 r., kolejny raz członkowie TPR i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w RCK, aby wysłuchać drugiej części wykładu Krystyny Januszewskiej o feminizmie, ale również aby asystować przy wręczeniu pani Januszewskiej Honorowej Odznaki „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Aktu dekoracji dokonał reprezentujący marszałka Województwa Wielkopolskiegoczłonek Zarządu - Jacek Bogusławski w asyście burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Zaranka. O to zaszczytne wyróżnienie wnioskował Zarząd TPR. Na styczniowym spotkaniu prezes Towarzystwa Lucyna Bełch przypomniała najważniejsze fakty z życia Krystyny Januszewskiej, ale przede wszystkim skupiła się na Jej dorobku literackim i nader ciekawych pasjach (m.in. malarstwo).

Prowadząca walne zebranie przypomniała również wrześniową wycieczkę członków i sympatyków TPR do Inowrocławia, miasta związanego z Janem Kasprowiczem i Stanisławem Przybyszewskim, miasta, które może pochwalić się pięknym parkiem solankowym, pijalnią leczniczych wód i wspaniałymi tężniami.

W dalszej części swego sprawozdania Lucyna Bełch poinformowała, że na 12 kwietnia 2023 r. planowana jest promocja „Kroniki Rogoźna burmistrza Smukalskiego”. Odbędzie się ona w RCK – z udziałem członków TPR oraz studentów Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast w najbliższym numerze „Kuriera Rogozińskiego” zostanie zamieszczony biogram Jerzego Szotkowskiego (autorstwa Danuty Pioch) – twórcy filmu „Szacunek” poświęconego prof. Wojciesze Dutkiewicz.

Prezes Lucyna Bełch wspomniała też o działaniach Rady Muzealnej (TPR reprezentują w niej: Lucyna Bełch, Maria Gruszka, Małgorzata Fryza, Wojciech Mielewczyk) i Komisji ds. nazewnictwa rogozińskich ulic (z udziałem m.in. inicjatora komisji W. Ruksa i reprezentującej TPR L. Bełch).

Kończąc swoje wystąpienie, prezes Lucyna Bełch poinformowała, że na konto Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz (w rogozińskim Banku Spółdzielczym) do dnia 31.01.2023 r. wpłynęło 9794,70 zł.

Następnie głos zabrała Danuta Dworzańska, która w imieniu Komisji Rewizyjnej (D. Dworzańska, Maria Markwitz, Maria Przyłucka) złożyła sprawozdanie dotyczące oceny działalności TPR. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła w tym względzie żadnych zastrzeżeń.

Po wystąpieniu D. Dworzańskiej o głos poprosiła Krystyna Gromanowska – członkini TPR, kierownik rogozińskiego CIS-u i prezes RUTW oraz stowarzyszenia Baranek - która zaproponowała kilka działań dotyczących ławeczki W. Dutkiewicz. K. Gromanowska podkreśliła potrzebę ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi miasta i gminy Rogoźno. Mówiła też o nowych możliwościach pozyskiwania funduszów na Ławeczkę, m.in. o zbieraniu datków do specjalnych puszek (będą otwierane komisyjnie po napełnieniu) – darczyńca w zamian za datek otrzyma samoprzylepny znaczek z wizerunkiem prof. Wojciechy Dutkiewicz. Trzy osoby: Lucyna Bełch, Jacek Runowski i Ewa Mroczyk podjęły się zbierania datków w tej formie.

Następnie głos zabrał nowy członek TPR – Dariusz Wierzbiński, który zobowiązał się do zamieszczania informacji o działalności TPR na prowadzonej przez siebie stronie internetowej: kronika rogozińska.blogspot.com. D. Wierzbiński zaproponował również opracowanie wzoru nowej legitymacji dla członków Towarzystwa. Wspomniał też, że gromadzi materiały do opracowania o rogozińskich muzykach.

Prezes Lucyna Bełch zabrała ponownie głos i zaapelowała do członków TPR o propozycje dotyczące zebrań tematycznych w 2023 roku. Prosiła także o rozważenie dokąd zorganizować tegoroczną wycieczkę (we wrześniu).

Ciekawą propozycję zgłosił Jacek Runowski, który uznał, że jedno z zebrań TPR warto poświęcić kwestii ochrony środowiska (w związku z niepokojącą wycinką drzew).

Jak poinformowała prezes Bełch, następne spotkanie TPR odbędzie się 28 lutego 2023 r., a wcześniej – 21 lutego – spotkają się członkowie Społecznego Komitetu Budowy Ławeczki Wojciechy Dutkiewicz.

Ewa Mroczyk
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz